struna search engine

image shadow

efektivna doza

PDF ispis
definition
 

zbroj umnožaka ekvivalentnih doza u pojedinim tkivima i težinskih faktora ozračivanja tih tkiva

equivalents
 

english: effective dose

german: Effektivedosis

symbol
 
equation
 
classification
 

polje: interdisciplinarne prirodne znanosti
grana: znanost o zračenju
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici