struna search engine

image shadow

edafon

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

svi biljni i životinjski organizmi tla

equivalents
 

english: Edaphon, Soil life

german: Edaphon, Bodenlebewesen

french: Édaphon

note
 
Životnu zajednicu tla čine bakterije, alge, gljive, crvi, kukci, pauci, gmazovi, puževi i dr. Ti su organizmi korisni jer razgrađuju organske tvari i poboljšavaju fizička i kemijska svojstva tla.
attachment
 
edafon
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini

source
 

source of term: Klaić, B. Rječnik stranih riječi : tuđice i posuđenice. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 2002.