struna search engine

image shadow

Eagleov sindrom

PDF ispis
definition
 

stanje koje nastaje zbog pritiskanja produljenoga stiloidnog nastavka ili okoštale stilohioidne sveze na okolne anatomske strukture

vrela
equivalents
 

english: Eagle`s syndrome

german: Eagle-Syndrom

italian: sindrome di Eagle

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: oralna kirurgija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje