struna search engine

image shadow

E1-mehanizam

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

mehanizam eliminacijske reakcije u kojoj prvo dolazi do pucanja veze između ugljikova atoma i odlazećega atoma ili skupine, pri čemu nastaje karbokation čijim deprotoniranjem s bazom nastaje nezasićena veza

synonyms
 

admitted term: mehanizam E1

equivalents
 

english: E1 mechanism

attachment
 
E1-mehanizam
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja