struna search engine

image shadow

e-arhiva

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

mjesto gdje se isprave odlažu u izvornome elektroničkom obliku

equivalents
 

english: e-archives

note
 
E-arhiva osigurava pohranu svih knjigovodstvenih isprava i čuva ih u izvornome elektroničkom obliku.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja