struna search engine

image shadow

dvostruka nuklearna elektronska rezonancija

PDF ispis
definition
 

eksperimentalna metoda koja s pomoću magnetske rezonancije istražuje molekulske i elektronske strukture paramagnetskih materijala

equivalents
 

english: electron nuclear double resonance

abbreviations and acronyms
 

english: ENDOR

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici