struna search engine

image shadow

dvosloj

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

sloj dvaju čvrsto spojenih slojeva različitih materijala

equivalents
 

english: bilayer

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici