struna search engine

image shadow

Dulong-Petitov zakon

PDF ispis
definition
 

zakon utemeljen na mjerenjima prema kojemu su molni toplinski kapaciteti na višim temperaturama približno jednaki za različite metale

equivalents
 

english: Dulong and Petit’s law

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici