struna search engine

image shadow

dubinski kvark

PDF ispis
definition
 

kvark okusa b

equivalents
 

english: bottom quark

french: quark beau

symbol
 
classification
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici