struna search engine

image shadow

državna potpora

PDF ispis
definition
 

potpora u bilo kojemu obliku koju nacionalno javno tijelo selektivno dodjeljuje određenomu poduzetniku i time mu daje prednost na tržištu

vrela
synonyms
 

not recommended term: subvencija, pomoć

equivalents
 

english: state aid

german: staatliche Beihilfe

french: aide d'État

note
 
Državna potpora uključuje sve stvarne i potencijalne rashode ili umanjene prihode države koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti na tržištu korisniku državne potpore.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije