struna search engine

image shadow

društveni konstrukt

PDF ispis
definition
 

ideja ili pojam koji nastaju društvenim međudjelovanjem

context
 
Je li zlostavljanje djece stvarno zlo ili je socijalni konstrukt? Podržavam Hackingov stav da nije nužno kontradikcija to što nešto može biti socijalno konstruirano te ujedno i stvarno.
vrela
synonyms
 

admitted term: socijalni konstrukt

equivalents
 

english: social construct

note
 
Naziv se odnosi na ideju ili pojam koje ljudi smatraju prirodnim i očiglednim, iako mogu, ali ne moraju reprezentirati stvarnost, te stoga čine proizvod društvenoga međudjelovana u određenome kulturnom kontekstu. Društveni se konstrukt ne odnosi na neko inherentno svojstvo pojma, nego na njegovu društvenu uvjetovanost.
classification
 

polje: interdisciplinarne društvene znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji