struna search engine

image shadow

drugo Kirchhoffovo pravilo

PDF ispis
definition
 

pravilo koje kaže da je u svakoj zatvorenoj petlji nekoga složenog strujnog kruga algebarski zbroj elektromotornih napona izvora u krugu jednak algebarskomu zbroju padova napona na otporima

equivalents
 

english: Kirchhoff’s loop rule, Kirchhoff’s voltage law

french: loi des mailles

note
 
Drugo Kirchhoffovo pravilo pravilo je poseban slučaj zakona očuvanja energije.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici