struna search engine

image shadow

drugi zakon termodinamike

PDF ispis
definition
 

zakon koji određuje vremenski smjer nekoga makroskopskog procesa, tvrdi da toplina ne može sama od sebe, bez dodatnoga utrošenog rada, prelaziti s tijela niže temperature na tijelo više temperature

equivalents
 

english: second law of thermodynamics

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici