struna search engine

image shadow

dopuštenost zahtjeva za donošenje prethodne odluke

PDF ispis
definition
 

skup uvjeta koje zahtjev za donošenje prethodne odluke postavljen Sudu Europske unije mora ispuniti da bi bio dopušten

vrela
synonyms
 

admitted term: dopuštenost pitanja radi prethodne odluke, dopuštenost prethodnoga pitanja

not recommended term: dopustivost pitanja radi prethodne odluke, dopustivost prethodnoga pitanja

equivalents
 

english: admissibility of the reference for a preliminary ruling, admissibility of the preliminary reference

german: Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens

french: recevabilité de la demande de décision préjudicielle

note
 
Uvjeti se s jedne strane odnose na sadržaj, odnosno predmet pitanja postavljenih u zahtjevu za donošenje prethodne odluke, a koja se mogu odnositi ili na tumačenje primarnoga prava EU-a (čl. 267. st. 1. sl. a) UFEU-a) ili na tumačenje i valjanost sekundarnoga prava EU-a (čl. 267. st. 1. sl. b) UFEU-a). U tome smislu zahtjev je dopušten ako su pitanja formulirana apstraktno i odnose se isključivo na tumačenje, odnosno valjanost prava Unije te postoji potreba za donošenje prethodne odluke. Zahtjev će biti nedopušten ako se pitanja odnose na tumačenje i valjanost nacionalnoga prava, tumačenje presuda Suda EU-a, utvrđivanje suglasnosti mjere nacionalnoga prava s pravom Unije o kojima se odlučuje u postupku zbog povrede Ugovora, ako se odnosi na odlučivanje o valjanosti pravnoga akta čija se valjanost mogla preispitati tužbom za utvrđenje ništetnosti, ali je rok istekao, i ako se odnosi na postupak koji je prema nacionalnome pravu okončan. S druge strane dopuštenost se tiče prava, odnosno obveze sudova država članica da upute zahtjev za donošenje prethodne odluke Sudu EU-a te iznimaka od obveze (u istovrsnome slučaju već odgovoreno pitanje, postojanje kontinuirane prakse Suda EU-a o tome pitanju, doktrina acte claire).
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

new term: Emilia Mišćenić

source of definition: Kunda I. Stvaranje europskog pravosudnog područja u građanskim i trgovačkim stvarima : nadležnosti i ograničenja Europskog suda pravde. Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009.