struna search engine

image shadow

donor

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

atom koji dodavanjem čistom poluvodiču stvara vodljivost n-tipa

equivalents
 

english: donor

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici