struna search engine

image shadow

donji kvark

PDF ispis
definition
 

kvark okusa d

equivalents
 

english: down quark

french: quark bas

symbol
 
classification
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici