struna search engine

image shadow

dokazni postupak

PDF ispis
definition
 

revizijski postupak oblikovan radi otkrivanja značajnih pogrešnih prikazivanja na razini tvrdnje koji se provodi radi prikupljanja revizijskih dokaza

vrela
context
 
Odgovori na procijenjene rizike obuhvaćaju osmišljavanje revizijskih postupaka koji se bave tim rizicima, kao što su dokazni postupci i testiranje kontrola. Dokazni postupci uključuju kako testiranje pojedinosti, tako i dokaznu analizu vrsta transakcija, stanja računa i objavljenih podataka.
vrela
equivalents
 

english: substantive procedures

subordinate terms
 
dokazni analitički postupci
note
 
Obujam dokaznih postupaka ovisi o izabranoj preliminarnoj strategiji revizije. Ako interne kontrole poduzeća nisu učinkovite, revizor primjenjuje strategiju dokaznih postupaka koja uključuje veći obujam dokaznih postupaka nego strategija niže procjene kontrolnoga rizika.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja