struna search engine

image shadow

dokazni analitički postupak

PDF ispis
definition
 

dokazni postupak koji se odnosi na primjenu analitičkoga postupka za pojedine pozicije financijskih izvještaja

context
 
Na primjer, ako je procijenjeni rizik niži zbog pojedinih karakteristika klase transakcija, bez razmatranja povezanih kontrola, tada revizor može odrediti da sami dokazni analitički postupci mogu osigurati dostatne i primjerene revizijske dokaze.
vrela
equivalents
 

english: substantive analytical procedures

note
 
Dokazni analitički postupci najčešće uključuju: izračunavanje očekivanih rezultata i uspoređivanje sa stvarnim rezultatima, detaljno raščlanjivanje i pretraživanje pojedinih pozicija financijskih izvještaja, usporedbu postojećih rezultata s rezultatima prethodnih razdoblja, planiranim ili očekivanim rezultatima te utvrđivanje različitih pokazatelja za cjelokupno poslovanje ili njegove pojedine dijelove.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja