struna search engine

image shadow

događaji nakon datuma bilance

PDF ispis
definition
 

povoljni i nepovoljni događaji nastali između izvještajnoga razdoblja i datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja

vrela
synonyms
 

admitted term: događaji nakon izvještajnoga razdoblja

equivalents
 

english: events after the reporting period

subordinate terms
 
događaji nakon datuma bilance koji nalažu usklađivanje, događaji nakon datuma bilance koji ne nalažu usklađivanje
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja