struna search engine

image shadow

događaji nakon datuma bilance koji nalažu usklađivanje

PDF ispis
definition
 

događaji koji su dokaz stanja zatečenoga na kraju izvještajnoga razdoblja, a koji se trebaju bilježiti u računovodstvenoj evidenciji

vrela
synonyms
 

admitted term: događaji nakon izvještajnoga razdoblja koji nalažu usklađivanje

equivalents
 

english: adjusting events after the reporting period

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja