struna search engine

image shadow

dobit

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

pozitivan rezultat poslovanja koji nastaje kada su prihodi viši od rashoda

context
 
Nakon što su iskazani prihodi i rashodi određenog razdoblja potrebno je sučeliti ove dvije kategorije i utvrditi dobit ili gubitak.
vrela
synonyms
 

admitted term: pozitivan financijski rezultat, zarada

equivalents
 

english: profit, income, earnings

german: Ergebnis

subordinate terms
 
dobit prije oporezivanja, dobit nakon oporezivanja, računovodstvena dobit, zadržana dobit
link
 
https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework
note
 
Ako su prihodi veći od rashoda, ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja ili dobit. U engleskome jeziku naziv income upotrebljava se i kao prihod i kao dobit, a u nekim kontekstima i kao dohodak. Za razliku od pojma dobit, pojam dobitci (gains) uobičajeno se upotrebljava kao sastavni dio prihoda za druge stavke koje udovoljavaju definiciji prihoda, a koje mogu ili ne moraju nastati redovitim obavljanjem aktivnosti poduzeća (Conceptual Framework for Financial Reporting 2018).
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja