struna search engine

image shadow

dobit prije oporezivanja

PDF ispis
definition
 

dobit prije obračuna poreza na dobit

context
 
Prihodi i rashodi (koji se odnose na obračunsko razdoblje) iskazuju se na kontima razreda 7 (prihodi potražno, a rashodi dugovno), a njihov saldo, koji predstavlja bruto financijski rezultat razdoblja, knjiži se na kontu 790 - Razlika prihoda i rashoda (dobit dugovno, a gubitak potražno) i prenosi na razred 8 kao dobit ili gubitak prije oporezivanja.
vrela
synonyms
 

admitted term: bruto dobit, brutodobit

equivalents
 

english: gross profit, profit before taxation, profit before tax

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja