struna search engine

image shadow

djelovanje subjekta

PDF ispis
definition
 

smisleno ponašanje subjekta koje proizvodi učinke u društvenoj strukturi i/ili prirodnome okolišu

synonyms
 

not recommended term: agencija

equivalents
 

english: agency

note
 
Djelovanje subjekta može rezultirati reprodukcijom društvenoga sustava ili njegovom transformacijom. Pojam se upotrebljava u društveno-humanističkim znanostima kao protuteža pojmu strukture koja ograničuje djelovanje subjekta. U različitim definicijama osim svjesnosti činjenja djelovanju subjekta pridaju se i druge racionalne značajke: refleksivnost, namjera, svrha, značenje te sloboda izbora i nezavisnost. Međutim, konstituiranje subjekta i strukture nije neovisno jedno od drugoga jer su svojstva strukture istodobno i sredstvo i proizvod djelovanja subjekta.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji