struna search engine

image shadow

dividenda

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

pravo dioničara na isplatu dijela dobiti društva

vrela
context
 
Dionička društva, u pravilu, ostvarenu dobit raspoređuju dijelom za dividende, a dijelom za potrebe financiranja rasta. Pritom se najčešće vode izabranom politikom dividendi.
vrela
equivalents
 

english: dividend

german: Dividende

subordinate terms
 
dividenda po dionici, dividenda po dionici banke
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja