struna search engine

image shadow

dispozitiv

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

ukupnost materijalnih, praktičnih, društvenih, kognitivnih ili normativnih uvjeta u kojima se neki diskurs razvija

vrela
equivalents
 

english: dispositive

french: dispositif

note
 
Naziv je osmislio Michel Foucault, a uz diskurzne prakse označuje i nediskurzne prakse i materijalizacije, prešutno ili implicitno znanje, kao i odnos ovih dimenzija ljudskoga djelovanja. Analizom dispozitiva istražuje se kako pripisana značenja oblikuju stvarnost, primjerice odlukama vlade, zakonima, novim tehnologijama ili medijima, muzejima, školskim programima ili zdravstvenim sustavom.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji