struna search engine

image shadow

diskurzno polje

PDF ispis
definition
 

neograničeno mnoštvo značenja koje neki znak ili diskurzni element može poprimiti

vrela
equivalents
 

english: field of discursivity

note
 
Diskurzno polje otvoreno je polje značenja u kojemu sudjeluje svaka diskurzna formacija, ali njime ne može potpuno ovladati. Ono diskurzno oblikuje znakove, ali istodobno onemogućuje fiksaciju njihova značenja jer uvijek mogu biti postavljeni u druge međuodnose koji će im dati drukčije značenje. Svaki diskurs tako postaje polustabilna fiksacija polja značenja, izvan koje ostaje uvijek nešto drugo. Upravo ovo izvanjsko svakoj diskurznoj formaciji omogućuje teoriju strukturnih promjena i uloge moći.
classification
 

polje: interdisciplinarne humanističke znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji