struna search engine

image shadow

diskurzni glas

PDF ispis
short form
 
glas
definition
 

specifični identitet koji je jezično reprezentiran

vrela
context
 
Marginalizacija diskursa može biti međudiskursna (kao u slučaju povlačenja drugih diskursa pred uplivom hegemonijskog diskursa) i unutardiskursna - manifestirajući se kao potiskivanje nekih diskursnih glasova za volju glasnijih drugih....Tema je to kojoj će posebnu pažnju posvetiti kolonijalna i i postkolonijalna teorija zanimajući se za glas odsutnog koloniziranog subjekta u kolonijalnim tekstovima autora Zapada.
vrela
equivalents
 

english: voice

note
 
Prema M. Bakhtinu, jezik svakoga pojedinca je raznorodan, a govor, ovisno o kontekstu, ispunjen različitim ideološki obojenim društvenim glasovima.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji