struna search engine

image shadow

diskriminacija na temelju jezika

definition
 

oblik neizravne diskriminacije zabranjen pravom EU-a pri kojemu su u jednakoj ili sličnoj situaciji državljani drugih država članica zbog uvjeta poznavanja jezika u nepovoljnijemu položaju u odnosu na domaće državljane

equivalents
 

english: linguistic discrimination

german: sprachliche Diskriminierung

french: discrimination linguistique

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije