struna search engine

image shadow

diskontna stopa

PDF ispis
definition
 

stopa prije oporezivanja koja odražava postojeće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizika vezanih uz imovinu za koju nisu bile prilagođene procjene budućih novčanih tokova

vrela
equivalents
 

english: discount rate

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja