struna search engine

image shadow

direktna metoda

PDF ispis
definition
 

metoda sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima prema kojoj se novčani tokovi utvrđuju direktno kao razlika ukupnih primitaka i izdataka prema pojedinim aktivnostima

synonyms
 

admitted term: izravna metoda

equivalents
 

english: direct method

note
 
Jedina razlika između direktne i indirektne metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima jest u načinu izračuna novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja