struna search engine

image shadow

dipolni moment

PDF ispis
definition
 

vektor kojim se izražava polarnost fizičkoga sustava

equivalents
 

english: dipole moment

subordinate terms
 
električni dipolni moment
note
 
Iznos dipolnoga momenta za električni je sustav jednak umnošku pozitivnoga naboja i razmaka između naboja, a za magnetski sustav jednak je umnošku zatvorene struje i površine koju obuhvaća struja.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici