struna search engine

image shadow

dionica

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

vlasnički vrijednosni papir koji njezinu imatelju služi kao dokaz vlasništva u kapitalu dioničkoga društva

equivalents
 

english: share, stock

subordinate terms
 
dividendna dionica, redovna dionica
note
 
Za pojam dionica u američkome engleskom jezičnom izričaju upotrebljava se naziv stock, a u britanskome share.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja