struna search engine

image shadow

dijalogizam

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

teorijsko stajalište prema kojemu jezični oblici i značenja nisu unaprijed zadani, nego se grade u kontekstu dijaloga

vrela
equivalents
 

english: dialogism

note
 
Naziv je rabio M. Bakhtin, pri čemu je pod dijalogom podrazumijevao širi pojam jezika u uporabi od konverzacije dviju osoba.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji