struna search engine

image shadow

digitalno rasteriranje

PDF ispis
definition
 

ispunjavanje određenih površina na karti digitalnim rasterom

equivalents
 

english: digital screening

note
 
Postoje dva osnovna postupka digitalnoga rasteriranja: amplitudno rasteriranje, u kojemu se primjenjuju amplitudno modulirani rasteri, i frekvencijsko rasteriranje, u kojemu se primjenjuju frekvencijski modulirani rasteri.
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik