struna search engine

image shadow

digitalna snimka

definition
 

snimka dobivena digitalizacijom klasične fotografije ili izravno snimanjem digitalnom kamerom

equivalents
 

english: digital image, digital photograph

german: Digitalbild, Digitalfotografie

french: image numérique, photographie numérique

classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik