struna search engine

image shadow

digitalna pomorska karta

definition
 

karta svijeta izrađena u Nacionalnoj agenciji za snimke i kartografiju SAD-a

equivalents
 

english: Digital Nautical Chart

abbreviations and acronyms
 

english: DNC

note
 
Digitalna pomorska karta sastoji se od približno 5000 pomorskih karata u vektorskome formatu. Agencija koja je izradila kartu osnovana je pod imenom National Imagery and Mapping Agency (NIMA) 1996.
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik