struna search engine

image shadow

digitalna karta

definition
 

karta na nosaču pogodnome za računalnu obradbu sa svim podatcima i atributima potrebnim za njezin prikaz na zaslonu ili crtalu

proposed term (IHJJ)
 
digitalni zemljovid, računalni zemljovid
equivalents
 

english: digital map

german: Digitalkarte

french: carte numérique

subordinate terms
 
digitalna rasterska karta, digitalna vektorska karta
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik