struna search engine

image shadow

digitalizacija

noun f. sl.
definition
 

stvaranje digitalnih slika od grafičkih izvornika

equivalents
 

english: digitization, digitizing

german: Digitalisierung

french: numérisation

subordinate terms
 
interaktivna digitalizacija, poluautomatska digitalizacija
note
 
S obzirom na vrstu digitalizatora digitalizacija može biti ručna ili vektorska i automatska ili rasterska.
classification
 

polje: geodezija
grana: kartografija
projekt: Kartografsko-geoinformatički rječnik