struna search engine

image shadow

difrakcija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

ekperimentalno i teorijsko istraživanje ogiba elektromagnetskih valova ili čestičnih snopova na kristalima

equivalents
 

english: diffraction

french: diffraction

note
 
Najčešće se istražuje difrakcija rendgenskih zraka i snopova elektrona i neutrona. Rezultati tih istraživanja potvrđuju da i elektromagnetski valovi i čestice imaju dvojnu prirodu, a kvanti elektromagnetskog zračenja su fotoni. Pri prolazu kroz kristal ili polikristal fotoni, elektroni i neutroni skreću od prvobitnog smjera. U nizu diskretnih prostornih smjerova koji su strogo određeni periodičnošću i simetrijom kristala nastaju difrakcijski maksimumi koji zajedno čine difrakcijsku sliku kristala.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici