struna search engine

image shadow

diferencirana sredstva

definition
 

proračunska sredstva Unije za aktivnosti koje traju dulje od jedne financijske godine, a koja obuhvaćaju sredstva za preuzimanje obveza i sredstva za plaćanje

vrela
synonyms
 

obsolete: diferencirana odobrena sredstva

equivalents
 

english: differentiated appropriations

german: getrennte Mittel

french: crédits dissociés

slovene: diferencirana sredstva

abbreviations and acronyms
 

croatian: DS

english: DA

german: GM

french: CD

subordinate terms
 
sredstva za preuzimanje obveza, sredstva za plaćanje
note
 
Svota sredstava za preuzimanje obveza često se razlikuje od svote sredstava za plaćanje jer obveze za višegodišnje programe i projekte u pravilu su preuzete u godini njihova odobrenja, a plaćaju se tijekom provedbe. Ako se opći proračun EU-a povećava, npr. kao posljedica proširenja, najprije će se povećati sredstva za preuzimanje obveza, a tek onda sredstva za plaćanje.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije