struna search engine

image shadow

diferencijska termička analiza

PDF ispis
definition
 

metoda istraživanja faznih pretvorbi i promjene sastava uzorka mjerenjem razlike porasta temperature

equivalents
 

english: differential thermal analysis

abbreviations and acronyms
 

english: DTA

note
 
Porast temperature uzorka i standarda nastaje dovođenjem jednake topline uzorku i standardu.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici