struna search engine

image shadow

diferencijalna jednadžba

PDF ispis
definition
 

jednadžba koja iskazuje vezu između nezavisnih varijabla, neke funkcije tih varijabla i njezinih običnih ili parcijalnih derivacija

equivalents
 

english: differential equation

note
 
Zakoni fizike često su iskazani diferencijalnim jednadžbama koje povezuju veličine. Diferencijalna jednadžba rješava se složenim metodama koje sadrže postupke integriranja.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici