struna search engine

image shadow

Dieselov ciklus

PDF ispis
definition
 

termodinamički kružni proces koji se sastoji od adijabatske kompresije, izobarnoga zagrijavanja, adijabatske ekspanzije i izohornoga hlađenja

equivalents
 

english: Diesel cycle

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici