struna search engine

image shadow

dielektrična susceptibilnost

PDF ispis
definition
 

fizička veličina koja opisuje polarizaciju dielektrika u električnome polju

equivalents
 

english: dielectric susceptibility

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici