struna search engine

image shadow

detektivne kontrole

PDF ispis
definition
 

kontrole usmjerene prepoznavanju i otkrivanju događaja koji su zaobišli preventivnu razinu kontrole

vrela
context
 
Detektivnu kontrolu može obavljati čovjek, tj. ona može biti osobna, ali i tehnička što je djelotvornije.
vrela
synonyms
 

admitted term: detektivni kontrolni postupci

equivalents
 

english: detective controls

note
 
Primjeri detektivnih kontrola jesu: usporedba ostvarenih veličina s određenim standardima ili planskim veličinama, usklađivanje izvoda otvorenih stavaka dobivenoga od dobavljača s evidentiranim plaćanjima, fizičko brojenje zaliha i utvrđivanje zastarjelosti zaliha. Neke detektivne kontrole označuju se kao povratne kontrole koje prate proces i alarmiraju kada se pojavi odstupanje od planirane ili standardne vrijednosti.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja