struna search engine

image shadow

destruktivna interferencija

PDF ispis
definition
 

pojava pri kojoj se na istome mjestu elastičnoga sredstva nađu i ponište harmonijski valovi jednakih frekvencija i suprotnih faza, a dolaze iz dvaju koherentnih izvora

equivalents
 

english: destructive interference

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici