struna search engine

image shadow

derivatni instrument

PDF ispis
definition
 

financijski instrument ili drugi ugovor koji se može namiriti drukčije od razmjene fiksnoga iznosa novca ili druge financijske imovine za fiksni broj vlasničkih instrumenata drugoga subjekta

vrela
context
 
Tipični primjeri derivatnih instrumenata su rokovni ugovori, terminski ugovori, swap ugovori i ugovori o opciji. Derivatni instrument obično ima ugovorenu vrijednost, što je iznos valute, broj dionica, broj jedinica mase ili obujma, ili drugih jedinica utvrđenih u ugovoru. Međutim, derivatni instrument ne zahtijeva od posjednika ili izdavatelja da uloži ili primi ugovorenu vrijednost na početku ugovora.
vrela
synonyms
 

admitted term: derivativni instrument

equivalents
 

english: derivative instrument, derivative

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja