struna search engine

image shadow

derivacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

granična vrijednost omjera promjene vrijednosti funkcije i pripadne promjene neovisne varijable

equivalents
 

english: derivative

equation
 
classification
 

polje: matematika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici