struna search engine

image shadow

depsidi

noun m. pl.
PDF ispis
definition
 

međumolekulski esteri nastali iz barem dviju molekula jednakih ili različitih fenolnih benzojevih kiselina

vrela
equivalents
 

english: depsides

attachment
 
depsidi
classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja