struna search engine

image shadow

depolarizator

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

tvar koja se dodaje elektrolitu u elektrokemijskome članku radi sprečavanja ekstremne vrijednosti katodnoga ili anodnoga potencijala

vrela
equivalents
 

english: depolarizer

subordinate terms
 
anodni depolarizator, katodni depolarizator
classification
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja